Τι ειναι το Two-Factor Authentication (2FA)

Τι είναι το Two-Factor Authentication (2FA)

Το Two-Factor Authentication (2FA), που μερικές φορές αναφέρεται και ως πιστοποίηση δύο βημάτων, είναι μια διαδικασία ασφαλείας στην οποία ο χρήστης παρέχει δύο διαφορετικούς παράγοντες πιστοποίησης ώστε να επαληθεύσει τον εαυτό του.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το ίδιο το password είναι από μόνο του ένας παράγοντας πιστοποίησης, δηλαδή κάτι που χρησιμοποιούμε για να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε ο νόμιμος και εγκεκριμένος χρήστης μιας υπηρεσίας.

Με το 2FA αυτό που αλλάζει είναι ότι εκτός από το password θα μας ζητηθεί και ένας δεύτερος παράγοντας πιστοποίησης. Δηλαδή, αφού εισάγουμε το username και το password μας, θα πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον ενέργεια ώστε να εισέλθουμε στον λογαριασμό μας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να ανήκει σε διάφορες κατηγορίες όπως:

  • Να εισάγουμε έναν προσωρινό κωδικό που θα μας έρθει με email ή SMS.
  • Να εισάγουμε έναν προσωρινό κωδικό που παράγει μια ειδική εφαρμογή και αλλάζει ανά κάποια δευτερόλεπτα.
  • Να κάνουμε επιβεβαίωση μιας ειδοποίησης που θα μας έρθει σε κάποια άλλη συσκευή που είμαστε ήδη συνδεδεμένοι.
  • Να κάνουμε χρήση κάποιου βιομετρικού χαρακτηριστικού, όπως για παράδειγμα το δακτυλικό μας αποτύπωμα.
  • Να κατέχουμε μια ειδική συσκευή που δημιουργεί προσωρινούς κωδικούς.
  • Να υπάρχει εδαφικός ή χρονικός περιορισμός όπου να μπορούμε να κάνουμε είσοδο σε μια υπηρεσία μόνο από συγκεκριμένο τόπο ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Web Hosting

Από τα παραπάνω μπορεί ευκολά να καταλάβει κανείς πως με την χρήση του 2FA αυξάνεται σημαντικά η ασφάλεια καθώς ακόμα και αν υποκλέψει κάποιος το username και το password μας δεν θα είναι σε θέση να μπει στον λογαριασμό μας χωρίς τη χρήση ΚΑΙ του δεύτερου παράγοντα πιστοποίησης.

Με λίγα λόγια το 2FA είναι η λύση για την ασφάλεια σε μια σειρά από κινδύνους που απειλούν το password μας.

Πλέον κάθε σοβαρή υπηρεσία μας δίνει την επιλογή του Two-Factor Authentication την οποία συνήθως θα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε μέσα από το εκάστοτε περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού μας και με αυτόν τον τρόπο να απογειώσουμε την ασφάλεια μας.

Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι πως πρέπει όλοι να σπεύσουμε να ενεργοποιήσουμε το 2FA στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις!